pxlt.net
当前位置:首页>>关于疑怎么组词的资料>>

疑怎么组词

如:疑思(疑虑);疑影(怀疑;疑团);疑猜(怀疑猜测);疑龊(疑惑);疑狐(怀疑;狐疑);疑念(因怀疑而思索);疑踪(可疑之处);疑结(犹疑团);疑阻(埋伏);疑冢(疑墓);疑敌(迷惑敌人);疑人(怀疑他人);疑揣(怀疑猜测);疑惑(怀疑,不相信) 疑 yí 〈动〉形声.小篆字形.从子止匕,矢声.止,不通.子,幼子.幼子多惑.本义:怀疑 常用词组 疑案 疑兵 疑冰 疑点 疑窦 疑惑 疑忌 疑惧 疑虑 疑难 疑难 疑念 疑似 疑团 疑问 疑问句 疑心 疑义 疑狱 疑云 疑阵

疑惑 yí huò疑义 yí yì疑窦 yí dòu疑议 yí yì疑异 yí yì疑虑 yí lǜ疑似 yí sì疑问 yí wèn疑难 yí nán疑心 yí xīn疑团 yí tuán疑忌 yí jì疑惧 yí jù疑滞 yí zhì疑云 yí yún疑猜 yí cāi疑冰 yí bīng疑兵 yí bīng疑贰 yí èr疑狱 yí yù疑思 yí sī疑误 yí wù疑狐 yí hú疑事 yí shì疑揣 yí chuāi疑讶 yí yà疑迟 yí chí疑点 yí diǎn疑迷 yí mí疑玄 yí xuán

怀疑、疑惑

“疑”字组词为:不容置疑、怀疑、深信不疑、疑神疑鬼、疑惑疑的读音为:[ yí ] [ nǐ ] 部首:疋 笔画:14 解释:疑[yí]: 不能解决的,不能断定的疑[nǐ]:安定,止息5.组词:疑惑 [ yí huò ]:迷惑,不理解; 怀疑,不相信疑神疑鬼 [ yí shén yí guǐ ] :形容非常多疑深信不疑 [ shēn xìn bù yí ] :非常相信,没有一点怀疑怀疑 [ huái yí ] :心中存疑不容置疑 [ bù róng zhì yí ] :表示论证严密,无可怀疑

疑问,怀疑,疑似,疑惑,可疑.疑惑,疑心,疑问,疑虑,疑难,疑团,疑点,疑犯,疑云,疑忌,疑为,疑窦,疑心病,疑神疑鬼,怀疑.【不容置疑】【半信半疑】【东猜西疑】【多闻阙疑】【毫不迟疑】【好问决疑】【解惑释疑】 【进退狐疑】【将信将疑】【居之不疑】【满腹狐疑】【邻父之疑】【狼顾狐疑【投杼之疑】【无可置疑】【无容置疑】【毋庸置疑】

“疑?”的词语:疑惑 疑义 疑窦 疑议 疑异 疑虑 疑问 疑似 疑团 疑心 疑难 疑滞 疑忌 疑惧 疑云 疑狐 疑冰 疑狱 疑兵 疑贰 疑讶 疑事 疑猜 疑思 疑殆 疑迟 疑误 疑冢 疑点 疑沮 疑迷 疑玄 疑词 疑奏 疑间 疑诟 疑念 疑揣 疑结 疑畏 疑案 疑阂 疑年 疑丞

疑可以组词:疑问、疑惑、猜疑、质疑、疑云、可疑、祛疑、疑兵、狐疑、疑案、置疑、疑点、析疑、疑惧、疑团、迟疑、疑心、起疑、疑虑、解疑、半信半疑、毋庸置疑、形迹可疑、毫不迟疑、毫无疑义、智子疑邻、深信不疑、疑神疑鬼、将信将疑、疑难杂症、无可置疑、坚信不疑、投杼之疑、毫无疑问、迟疑观望、多闻阙疑、持疑不定、疑惑不解

疑问、 疑惑、 猜疑、 嫌疑、 质疑、 疑云、 狐疑、 析疑、 可疑、 疑阵、 疑兵、 祛疑、 疑案、 疑点、 置疑、 疑虑、 疑团

疑问、疑惑、猜疑、嫌疑、质疑、疑云、狐疑、析疑、可疑、疑阵、疑兵、祛疑、疑案、疑点、置疑、疑虑、疑团、答疑、迟疑、存疑、起疑、疑惧、疑难、疑窦、疑似、疑心、犯疑、惊疑、疑忌、怀疑、阙疑、解疑、献疑、无疑、疑义、犹疑、疑隙、烦疑、疑奏、问疑

“疑???”的词语: 疑神疑鬼 疑难杂症 疑信参半 疑团莫释 疑鬼疑神 疑行无成 疑似之间 疑神见鬼 疑疑思思 疑误天下 疑事无功 疑团满腹 “?疑??”的词语: 质疑问难 迟疑不决 援疑质理 迟疑观望 九疑仙人 迟疑未决 恫疑虚喝 狐疑不决 以

fpbl.net | qwrx.net | bestwu.net | zdly.net | famurui.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com