pxlt.net
当前位置:首页>>关于智怎么组词的资料>>

智怎么组词

智慧、智商、睿智、才智、智教、智短、寡智、聪智、锐智、事智、大智、真智、众智、机智、余智、智力

智慧

智的组词 :智慧、益智、智商、睿智、弱智、斗智、智力、心智、故智、神智、急智、智囊、智略、明智、智障、民智、智谋、理智、才智、智龄、智齿、机智、智能、智育、逞智、并智、智辨、智巧、智度、智诈、象智、智用、智惠、智鄙、燕智、智睿、上智、术智、鼓智、黠智

: 智慧、益智、智商、睿智、弱智、斗智、智力、心智、故智、神智、急智、智囊、智略、明智、

智[zhì],汉语汉字,矢口日,矢,即是箭.口即是口.日即是太阳.表义为口中言语如箭出口而说太阳.内义为,知日,知太阳也.知太阳之阴阳也.太阳之阴阳者,见之则为阳,不见之则为阴,如日夜,日出后见日光为日,日没(mo)后不

智慧、 益智、 智商、 睿智、 弱智、 才智、 急智、 斗智、 明智、 心智、 神智、 智力、 机智、 理智、 智囊、 民智、 故智、 智略、 智谋、 智障、 智育、 智龄、 智齿、 智能、 逞智、 智辨、 并智、 智度、 智防、 智惠、 智用、 智睿、 象智、 浅智、 智巧、 智诈、 通智、 说智、 术智、 燕智

智慧 zhì huì 智睿 zhì ruì 智能 zhì néng 智力 zhì lì 智商 zhì shāng 智者 zhì zhě 智谋 zhì móu 智识 zhì shí 智囊 zhì náng 智达 zhì dá 智水 zhì shuǐ 智巧 zhì qiǎo 智略 zhì lüè 智勇 zhì yǒng 智通 zhì tōng 智齿 zhì chǐ 智叟 zhì sǒu 智琼 zhì qióng

智有什么组词. :智慧、 益智、 智商、 睿智、 弱智、 才智、 斗智、 神智、 智囊、 智力、 故智、 急智、 明智、 民智、 机智、 心智、 智略、 智谋、 智障、 智育、 理智、 智齿、 智能、 智龄、 智巧、 智防、 象智、 上智、 并智、 智度、 智睿、 智用、 通智、 智辨、 浅智、 术智、 智诈、 逞智

智慧 机智 足智多谋 智者

智组词:智慧、智商、睿智、才智、智教、智短、寡智、聪智、锐智、事智、大智、真智、众智、机智、余智、智力

hhjc.net | wwgt.net | 5689.net | zxtw.net | prpk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com