pxlt.net
当前位置:首页>>关于1到100的双数和单数的资料>>

1到100的双数和单数

1到100的单数和是25001到100的双数和是2550

单数:1,3,5,7,9,..,99 双数:2,4,6,8,10,.,100, 分别有50个

奇数和:1+3+5++99=1+99*50÷2=2500 偶数和:2+4+6++100=2+100*50÷2=2550

奇:1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99偶:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

奇数:1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、49、51、53、55、57、59、61、63、65、67、69、71、73、75、77、79、81、83、85、87、89、91、93、95、97、99、偶数:2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、.({ 个位是2、4、6、8、0的,都是偶数,规定快满了,写不了.)望采,我这么认真,行行好吧!

单数

class Test{ public static void main(String[] args){ int dan=0,shuang=0; for(int i=1; i<=100; i++){ if( i%2==0 ){ shuang += i; }else{ dan += i; } } System.out.println("单数之和:"+dan); System.out.println("双数之和:"+shuang); } }

双数2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100单数1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com