pxlt.net
当前位置:首页>>关于c语言1 n累加求和的资料>>

c语言1 n累加求和

思路:先定义一个函数用来计算一个数的阶乘,在从1到N循环依次就其累加和,最后输出累加和即可.参考代码:例如求1到3的阶乘累加和.#include "stdio.h" int fun(int n){ if(n==1) return 1; else return n*fun(n-1); } #include "math.h" int

sum=0; for(i=1;i<=n;i++) sum=sum+i;

#include<stdio.h> int main() { int n,i,s=0; scanf("%d",&n); for(i=1; i<=n; i++) s+=i; printf("%d\n",s); return 0; }

#include int main(){ int n,sum=0; printf("请输入n的值\n"); scanf("%d", for(int i=1;i<=n;i++) { sum=sum+i; } printf(

int sum(int n) { if (0>=n) { return 0; } else if (1 == n) { return 1; } else { return n + sum(n-1); }}

#include int main() { int i=1,sum=0; while(i++ { sum+=i; } printf("sum=%d\n",sum); return 0; }

12345678 #include<stdio.h> main { inti=1,sum=0; for(;i<=100;i++) sum+=i; printf("%d\n",sum); }

#include main(){ int n=1,sum=0; while(sum<=100){ sum+=n; n++; } printf("%d",n-1);}

#include <stdio.h> int sum(int n) { int s = 0; for (int i = 1; i <= n; ++i) { s = s + i; } return s; } int main() { int n = 10; printf("%d\n", sum(n)); return 0; }

#include int main() { int sum = 0; int i = 1; for(i = 1; i { sum = sum+i; } printf("0-100的和为:%d\n",sum); return 0; }

ltww.net | bycj.net | 90858.net | lyhk.net | rtmj.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com