pxlt.net
当前位置:首页>>关于"求"字能组成哪些词?的资料>>

"求"字能组成哪些词?

求字可以组什么词: 毛里求斯 凤求凰 求职 求婚 刻舟求剑 吹毛求疵 缘木求鱼 不求甚解 白求恩 求签 实事求是 追求 需求 卧冰求鲤 梦寐以求 求全责备 求购 精益求精 求同存异 求索 委曲求全 祈求 要求 求生 请求 求实 求和 予取予求 反求诸己 求...

祈求,请求,实事求是,求之不得,求信。 1.祈求[qí qiú] 恳切地希望得到。 2.请求[qǐng qiú] 提出要求,希望得到满足 3.实事求是[shí shì qiú shì] [释义] 指从实际对象出发,探求事物的内部联系及其发展的规律性,认识事物的本质。通常指按照事...

1、咧( liē liě lie lié ): 罢咧、咧嘴、咧咧、胡咧咧、贱咧咧、大咧咧、笑咧咧、龇牙咧嘴、呲牙咧嘴、粗粗咧咧、白不呲咧、骂骂咧咧、咭咧呱啦、大大咧咧、唱唱咧咧。 2、冽(liè): 辛冽、严冽、湛冽、酽冽、清冽、冽香、冽清、冽冽、冽厉...

1、艘次【sōu cì 】 【解释】: 复合量词,表示船舶出动或出现若干次艘数的总和。如一艘军舰出动五次为五艘次,五艘军舰出动一次也是五艘次。 2、漕艘【cáo sōu 】 【解释】:供漕运的船。 3、楚艘【chǔ sōu】 【解释】:楚船。艘,船的泛称。 4...

1、将,读作 jiāng时,词组有:将要、即将、将来、将军、将心比心、将养、将息、将就、将计就计、将信将疑。 2、将,读作 jiàng时,词组有:将领、将士、少将。 3、将,读作qiāng时,词组有:将钱。 扩展资料: 词组意思: 1、将来:[jiāng lái]...

诚信 相信 信用 信封 自信 信心 诚信:chéng xìn 真诚;真诚之心。 2.相信:xiàng xìn 认为正确、确实而不怀疑。 3.信用:xìn yòng 能够履行诺言而取得的信任。 4.信封:xìn fēng 装书信的封套。 5.自信:zì xìn 自己相信自己。 6.信心:xìn xīn...

求全责备 【近义】吹毛求疵、洗垢求瘢 【反义】人无完人、金无足赤 【释义】求、责:要求;全、备:完备,完美。对人对事物要求十全十美,毫无缺点。 【出处】《论语·微子》:“君子不施其亲,不使大臣怨乎不以,故旧无大故,则不弃也;无求备于...

加偏旁后仍同音的字:增、缯、鄫、橧、憎、鱛、磳、橧、嶒、驓、层等。 加土是增:增 zēng〈动〉(形声。从土,曾声。字本作“曾”。本义:增多。 词组:增白剂,增补,增产等。 加糸是缯:缯 zēng〈名〉形声。从糸( mì),曾声。本义:古代对丝织品的总...

“习”字能组成词:: 练习[ liàn xí ] :为了获得熟练技巧而经常进行某种动作。 学习[ xué xí ] :通过阅读、听讲、研究、实践等获得知识或技能的过程。 演习[ yǎn xí ] :按战役、战斗的进程,在想定情况的诱导下进行的演练。 习惯[ xí guàn ]...

迪【dí】组词:启迪 迪哲 允迪 迪吉 迪知 迪喆 训迪 迪功 迪简 迪古 迪保 迪尝 迪戟 不迪 演迪 教迪 诲迪 辅迪 蹈迪 蠢迪 底迪 迪【dí】的含义: 1.开导:启迪。 2.进:弗求弗迪。 3.继承:汉迪于秦,有因有革。 迪【dí】造句: 1、他才华横溢...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com