pxlt.net
当前位置:首页>>关于《登鹳雀楼》带拼音的全诗是什么?的资料>>

《登鹳雀楼》带拼音的全诗是什么?

《登鹳雀楼》 白日依山尽, 拼音:bái rì yī shān jìn , 黄河入海流。 拼音:huáng hé rù hǎi liú 。 欲穷千里目, 拼音:yù qióng qiān lǐ mù , 更上一层楼。 拼音:gèng shàng yī céng lóu 。 1、出处: 该诗是唐代诗人王之涣仅存的六首绝句...

《dēnɡ ɡuàn què lóu》 《登鹳雀楼》 zuò zhě:wánɡ zhī huàn 作者:王之涣 bái rì yī shān jìn,huánɡ hé rù hǎi liú。 白日依山尽,黄河入海流。 yù qiónɡ qiān lǐ mù,ɡènɡs hànɡ yì cénɡ lóu。 欲穷千里目,更上一层楼。

古诗篇 课内描写山水的古诗: 滁 州 西 涧 韦应物 独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。 课外描写山水的古诗: 辛夷坞唐 王维 木末芙蓉花,山中发红萼。 涧户寂无人,纷纷开且落。 课内描写景色的古诗 绝句 杜甫 ...

登鹳雀楼 【作者】王之涣 【朝代】唐代 白日依山尽,黄河入海流。 欲穷千里目,更上一层楼。

deng(第一声) guan(第四声) que(第四声) lou(第二声)

登鹳雀楼 王之涣(唐) bái 白 huáng 黄 yù 欲 gâng 更 注释 ①鹳雀楼:古名鹳鹊楼,因时有鹳鹊栖其上而得名,其故址在永济市境内古蒲州城外西南的黄河岸边。《蒲州府志》记载:“(鹳雀楼) 旧在郡城西南黄河中高阜处,时有鹳雀栖其上,遂名。”...

1.应该是唐代诗人王焕之的《登鹳雀楼》; 2.《登鹳雀楼》译文 夕阳依傍着西山慢慢地沉没,滔滔黄河朝着东海汹涌奔流。 若想把千里的风光景物看够, 那就要登上更高的一层城楼。 3.《登鹳雀楼》全文 白日依山尽,黄河入海流。 欲穷千里目,更上一...

登鹳雀楼 注音 jiǒng lín fēi niǎo shàng 迥临飞鸟上, gāo chū shì chén jiān 高出世尘间。 tiān shì wéi píng yě , 天势围平野, hé liú rù duàn shān 河流入断山

deng guan que lou 登 鹳 雀 楼 tang wang zhi huan 唐 · 王 之 涣 bai ri yi shan jin, 白 日 依 山 尽 , huang he ru hai liu。 黄 河 入 海 流。 yu qiong qian li mu,geng shang yi ceng lou 。 欲 穷 千 里 目,更 上 一 层 楼。

登鹳雀楼 注音 jiǒng lín fēi niǎo shàng 迥临飞鸟上, gāo chū shì chén jiān 高出世尘间。 tiān shì wéi píng yě , 天势围平野, hé liú rù duàn shān 河流入断山

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com