pxlt.net
当前位置:首页>>关于带恒的词语的资料>>

带恒的词语

恒所、恒谈、恒文、恒医、恒语、恒直、恒心、恒状、恒训、恒星、恒业、恒言、恒岳、恒说、恒俗、恒姿、恒态、恒属、恒性、恒守、恒温、恒庸、恒宪、恒制、恒事、恒资、浚恒、恒象、恒则、奇恒、恒矢、恒河、恒人、恒毛、恒风、恒情、恒常、恒规...

带恒的词语有哪些 : 恒产、 恒久、 有恒、 恒定、 恒牙、 恒温、 恒心、 永恒、 恒星、 守恒、 恒量、 恒娥、 贞恒、 恒象、 恒品、 恒民、 恒科、 恒姿、 恒碣、 恒情、 恒性、 升恒、 恒式、 和恒、 恒资、 逾恒、 恒弊、 恒泛、 恒俗、 恒教、

孟浩然 【北涧泛舟】 北涧流恒满,浮舟触处通.沿洄自有趣,何必五湖中. 孟浩然 【自浔阳泛舟经明海】 大江分九流,淼淼成水乡.舟子乘利涉,往来至浔阳.因之泛五湖,流浪经三湘.观涛壮枚发,吊屈痛沉湘.魏阙心恒在,金门诏不忘.遥怜上林雁,冰泮也回翔. ...

持之以恒、 恒河之沙、 无恒安息、 恒赫一时、 恒舞酣歌、 恒河沙数、 八恒河沙、 日升月恒、 恒河一沙、 酣歌恒舞

含有“恒”字的四字词语有: 恒河沙数[héng hé shā shù] 恒河指南亚的大河。象恒河里的沙粒一样,无法计算。形容数量很多。 出处:《金刚经·无为福胜分第十一》:“以七宝满尔所恒河沙数三千大世界,以用布施。” 示例 :吾愿恒河沙数仙人,并遣娇...

有恒久、永恒、和恒、恒星、恒固、恒心、恒河沙数等词。 读音: 恒(héng)。 释义: 持久,经常的、普通的。 例句: 1、蒙田说:智慧最明显的标志就是恒定的欢乐,它的境况有如目外的景物,永远的宁静。 2、 战友们在出生入死的战场上结成的友...

1、亘古不变[gèn gǔ bù biàn] 【释义】:指从古至今永远也不会改变。 【近义词】:一成不变、颠扑不破 【反义词】:朝令夕改、瞬息万变 【例句】:爱情,是人类一个亘古不变的话题。 2、天长地久[tiān cháng dì jiǔ] 【释义】:跟天和地存在的时...

信心贪心偏心爱心热心黑心良心雄心红心交心变心谈心忠心重心 开心决心虚心用心好心尽心惊心点心内心身心操心担心放心忧心 居心知心甜心多心专心违心亏心夹心平心无尽留心小心回心安心 苦心野心丹心寒心掌心关心倾心负心掌心称心细心粗心恶心欢心...

持之以恒 chízhīyǐhéng [释义] 持:保持;坚持;之:代词;指所要坚持的东西;恒:长久;指恒心。有恒心地坚持下去。也作“持之以久”。 [语出] 宋·楼钥《攻媿集·雷雨应诏封事》:“凡应天下之事;一切行之以诚;持之以久。” [正音] 以;不能读作“

如下,望采纳: 《十恒河沙》【宋】释印肃 尘尘刹刹号南无,末后收来付老卢。 结果传灯周法界,谁人肯辨此工夫。 (注:十恒河沙,表示无量多的数量词,佛经中常用。恒河位于印度北部,是南亚的一条主要河流。恒河沙,意即如同恒河中的沙子那么...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com