pxlt.net
当前位置:首页>>关于当字的组词是什么的资料>>

当字的组词是什么

当有两个读音,拼音分别是dāng和dàng,分别组词有: 一、当dāng1、应当 [yīng dāng] 助动词。应该:父母~抚养子女,子女~赡养父母。 2、担当 [dān dāng] 接受并负起责任:~重任。再艰巨的工作,他也勇于~。 3、充当 [chōng dāng] 取得某种身...

失当 当路 覩当 屏当 当匹 当应 当店 当衢 瓦当 直当 拼音 dāng,dàng 笔划 6 五笔 IVF 部首 彐 结构 上下结构 繁体 当 当 五行 火 笔顺 竖、点、撇、横折、横、横 释义 [ dāng ] 1.充任,担任:充~。担(dān)~。~之无愧。 2.掌管,主持:~...

“做?”的词语: 做客 做作 做法 做事 做人 做派 做梦 做主 做旧 做东 做节 做工 做嘴 做伴 做声 做官 做家 做对 做寿 做斋 做手 做活 做大 做梗 做饭 做七 做媒 做亲 做戏 做功 做光 做脚 做局 做账 做势 做甚 做美 做馆 做庄 做弄 做市 做厂 做...

当字多音字组词 : 当真、 应当、 每当、 当时、 上当、 当天、 当初、 勾当、 适当、 恰当、 家当、 妥当、 快当、 允当、 当家、 承当、 当局、 当世、 当即、 值当、 当子、 当道、 过当、 当心、 稳当、 了当、 停当、 该当、 押当、 当晚、

①当(dāng)充当。担当。当之无愧。 当家。当权。当政。 当时。当代。当初。当今。当年。当街。当院。 当面。当机立断。首当其冲。 旗鼓相当。当量(liàng )。 应当。理当。老当益壮。 万夫不当之勇。 该当何罪。 瓦当。 ②当(dàng)恰当。适当...

“当”字的读音为dāng时,组词为:每当、应当、当时、担当、当初、承当、当局、亚当、当世、瓦当、当代、当下 “当”字的读音为dàng时,组词为:当真、上当、当时、当天、适当、恰当、家当、妥当、值当、允当、押当 释义: [ dāng ] 1.担任:他~组...

每当 [měi dāng] 在任何时候;无论何时 担当 [dān dāng] 担负;承担 当时 [dāng shí] 时间词。指过去发生某事的时候。 [dàng shí] 立刻;马上。 应当 [yīng dāng] 承当;应付 当初 [dāng chū] 1.一开始,最初 当世 [dāng shì] 1. [the present age]:...

当 dàng 上当,当铺 dāng 当然,当心

当:[ dāng ]充当 当家 应当 瓦当 当初 当今 当即当[ dàng ]恰当 妥当 适当 当做 当日

当dāng 当时,当然,当天 dàng 上当,当铺,典当

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com