pxlt.net
当前位置:首页>>关于耳在前面的成语有哪些的资料>>

耳在前面的成语有哪些

耳濡目染、耳提面命、耳熟能详、耳鬓厮磨、耳目一新、耳顺之年、耳闻目睹、耳聪目明、耳听八方、耳闻目染、耳根清净、耳闻则诵、耳软心活、耳闻不如目见、耳食之言、耳红面赤、耳食之谈、耳鬓撕磨、耳鬓斯磨、耳不旁听、耳目喉舌、耳视目听、耳听心受、耳目众多、耳后生风、耳食之论、耳目昭彰、耳闻目览、耳提面训、耳根清~~~~~~~~~~~~~

耳濡目染,耳熟能详,

耳闻目睹,耳听八方,耳目一新,耳熟能详,耳红面赤

掩耳盗铃、耳濡目染、震耳欲聋、耳提面命、耳熟能详、充耳不闻、隔墙有耳、洗耳恭听、耳鬓厮磨、耳目一新、如雷贯耳、忠言逆耳、交头接耳、耳顺之年、不绝于耳、掩耳盗钟、面红耳赤、口耳相传、迅雷不及掩耳、俯首帖耳、耳闻目睹、抓耳挠腮、言犹在耳、马耳东风、黄耳传书、马耳春风、法不传六耳、耳聪目明、肥头大耳、耳听八方~~~~~~~~~~~~

耳闻目睹、耳闻目染、耳目一新、耳聪目明、耳听八方、耳听心受

带耳的成语有:侧耳倾听眼跳耳热眼瞎耳聋袖手充耳危言逆耳嵬目鸿耳嵬眼耳挖耳当招属人耳目舌敝耳聋搔头摸耳塞耳盗锺窃锺掩耳窃钟掩耳墙风壁耳耳提面训耳根清盗锺掩耳稗耳贩目在人耳目执牛耳属垣有耳遮人耳目遮掩耳目抓耳搔腮眼

耳濡目染、交头接耳、耳听八方、面红耳赤、忠言逆耳.1、耳濡目染 【解释】:濡:沾湿;染:沾染.耳朵经常听到,眼睛经常看到,不知不觉地受到影响.【出自】:唐韩愈《清河郡公房公墓碣铭》:“目濡耳染,不学以能.” 【译文】

耳聪目明、耳熟能详、耳濡目染、耳闻是虚,眼观为实、耳目一新、耳不离腮、耳听心受、耳食之徒、耳闻不如面见、耳顺之年、耳不忍闻、耳鬓相磨、耳鬓厮磨、耳口相传、耳视目听、耳目众多、耳虚闻蚁、

掩耳盗铃,充耳不闻、交头接耳、耳目一新、俯首帖耳、耳听八方、肥头大耳、洗耳恭听

耳聪目明、 耳熟能详、 耳濡目染、 耳目一新、 耳不离腮、 耳听心受、 耳食之徒、 耳顺之年、 耳不忍闻、 耳鬓相磨、 耳鬓厮磨、 耳口相传、 耳视目听、 耳目众多、 耳虚闻蚁、 耳提面命、 耳聋眼黑、 耳目喉舌、 耳后生风、 耳热眼花、 耳听八方、 耳热眼跳、 耳目股肱、 耳软心活、 耳食之言、 耳闻则诵、 耳目之欲、 耳边之风、 耳闻眼睹、 耳聋眼花 耳满鼻满、 耳不旁听

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com