pxlt.net
当前位置:首页>>关于掠怎么组词语的资料>>

掠怎么组词语

1、掠过 [lüè guò] 倾斜地打击表面,呈一角度向前,常伴以一个或一个以上的倾斜冲击和向前的跳动.2、掠夺 [lüè duó] 抢劫;夺取:~财物.经济~.3、掠取 [lüè qǔ] 夺取;抢夺:~财物.~资源.4、掠美 [lüè měi] 把别人的美名、成绩、功劳据为

梏掠、、掠约、纵掠、掠、掳掠、抄掠、拷掠、抑掠、掠子、壅掠、掠卤、笞掠、虏掠、掠、骚掠、掠盗、楚掠、掠过、掠取、蹂掠、剥掠、盗掠、掠影、小掠、暴掠、梳掠、侵掠、掠阵、须掠、私掠、掠役、掠服、敛掠、陆掠、抢掠、剽掠、掠、考掠毒掠

掠字组词:剥掠、掠理、掠阵、掠视、掠取、掠立、掠楚、掠考、梏掠、攻掠、拂掠、俘掠、打掠、盗掠、笞掠、棰掠、残掠、窃掠、抢掠、剽掠、邈掠、掠过、掠虚、掠虏、掠海、掠地、掠夺、掠治、掠削、掠袭、掠劫、掠役、掠闹、卤掠、

掠的词语 :掠过、 劫掠、 掠夺、 掳掠、 掠影、 抢掠、 掠取、 掠视、 掠美、 掠拷、 梏掠、 抑掠、 掠治、 掠起、 蹂掠、 输掠、 掠阵、 攻掠、 毒掠、 窃掠、 拷掠、 掠掳、 掠抄、 梳掠、 掠海、 妆掠、 盗掠、 采掠、 掠杀、 打掠、

一、组词:掠过、掠夺、劫掠、掠取、掠美、抢掠、掠视、剥掠、掠阵、抄掠、虏掠 二、读音:lüè 三、基本字义: 1、夺取:掠夺.掠取.抢掠.劫掠.2、擦过:掠视.浮光掠影.3、拷打:掠笞.掠治.拷掠.4、砍伐:掠林.5、顺手抓取

掠过、掠夺、掠取、劫掠、抢掠、掠美、掠视、梏掠、掠拷、妆掠、掠掳、掠卤、斜掠、 掠走、掠治、蹂掠、掠起、掠抄、掠、考掠、掠海、掠、须掠、毒掠、掠劫、 掠削、寇掠、搜掠、采掠、拂掠、

夺取:掠夺.掠取.抢掠.劫掠. 擦过:掠视.浮光掠影. 拷打:掠笞.掠治.拷掠. 砍伐:掠林. 顺手抓取:随手掠起一根棍子.

掠可以怎么组词 :掠过、 劫掠、 掠夺、 掳掠、 掠影、 掠取、 抢掠、 掠视、 掠美、 掠拷、 掠起、 蹂掠、 梏掠、 掠治、 毒掠、 掠阵、 掠抄、 窃掠、 盗掠、 输掠、 攻掠、 抑掠、 梳掠、 妆掠、 拷掠、 骚掠、 打掠、 掠理、 掠掳、 飞掠、

攻城掠地、浮光掠影、掠夺、劫掠、掠影、掠过、掳掠、掠阵、扫掠、剽掠、奸淫掳掠、掠取、肆掠、掠、侵掠、抢掠、掠地、掠美、掠杀、虏掠、抄掠、梳云掠月、掠人之美、变后掠翼飞机、拂掠、不敢掠美、掠、掠劫、飞掠、掠美市恩、私掠、蹂掠、暴掠、拷掠、盗掠、纵掠、楚掠、栉掠、攻掠、掠草~~~~~~~~~~

掠的组词有什么 :掠过、 劫掠、 掠夺、 掳掠、 掠影、 抢掠、 掠取、 掠视、 掠美、 掠拷、 梏掠、 抑掠、 掠治、 掠起、 蹂掠、 输掠、 掠阵、 攻掠、 毒掠、 窃掠、 拷掠、 掠掳、 掠抄、 梳掠、 掠海、 妆掠、 盗掠、 采掠、 掠杀、 打掠、 骚掠、 掠卤、 拂掠、 擗掠、 掠、 敛掠、 掠盗、 抄掠、 掠卖、 寇掠

xmlt.net | qhgj.net | alloyfurniture.com | 5689.net | knrt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com