pxlt.net
当前位置:首页>>关于四字成语什么什么言之的资料>>

四字成语什么什么言之

言之成理 之:代词,指所说的话.话说得有一定道理. 言之无文,行而不远 文章没有文采,就不能流传很远. 言之无物 指文章或言论空空洞洞,没有实际内容. 言之有理 说的话有道理. 言之有物 物:内容.文章或讲话有具体内容. 言之凿凿 凿凿:确实.形容说得非常确实. 言之谆谆,听之藐藐 说的人很诚恳,听的人却不放在心上. 言之不文,行之不远 文章没有文采,就不能流传很远. 言之不预 没有预先说明. 言之过甚 话说得太过头了. 言之无文,行之不远 说话没有文采,就传播不远. 言之有故 所说的话有根据. 言之有礼 说的话有道理. 言之有序 说话和写文章很有条理.

要而言之,总而言之,

肺腑之言

言之凿凿、言之有序、言之无文、言之有礼、言之有物、、言之不尽、宣之使言、言之不预、言之不渝、言之过甚、言之有故、言之成理、言之无物

言什么什么什么四字成语 :言不由衷、言之凿凿、言归于好、言行相顾、言简意赅、言归正传、言听计从、言多必失、言多语失、言传身教、言而不信、言行一致、言语道断、言之有序、言人人殊、言不及行、言讷词直、言犹在耳、言大非夸、言之无文、言信行果、言是人非、言颠语倒、言之有礼、言不及私、言而无信、言谈林薮、言重九鼎、言听谋决、言高趣远

言之不预 言之成理 言之过甚 言之无物 言之有故 言之有礼 言之有理 言之有物 言之有序 言之凿凿

鸿鹄之志 hóng hú zhī zhì一丘之貉 yī qiū zhī hé莫逆之交 mò nì zhī jiāo无稽之谈 wú jī zhī tán不刊之论 bù kān zhī lùn掎角之势 jǐ jiǎo zhī shì天伦之乐 tiān lún zhī lè中庸之道 zhōng yōng zhī dào赤子之心 chì zǐ zhī xīn众矢之的 zhòng shǐ zhī dì不

一家之言、一言一行、一言不发、一言两语、一言丧邦、一言中的、一言为定、一言九鼎、一言兴邦、一言千金、一言半句、一言半语、一言半辞、一言难尽、七言八语、万语千言、三复斯言、三夫之言、三言两句、三言两语、三言讹虎、下笔千言、不可胜言、不可言传、不可言喻、不可言宣、不可言状、不堪言状、不恤人言、不知所言、不苟言笑、不言不语、不言而信、不言而喻、不言而谕、中之言、临别赠言、举止言谈、乐不可言、书不尽言、乱语胡言、事核言直、五言长城、交浅言深、人微言贱、人微言轻、人言可畏、人言啧啧、人言籍籍、人言藉藉、仁言利博、仁言利溥、仗义执言、以人废言、以言为讳、以言举人、以言取人、以言徇物、伤言扎语、位卑言高等 群鸿客户发展平台为你服务!

什么之言四字成语 :肺腑之言、媒妁之言、训格之言、两可之言、肤受之言、盲瞽之言、由衷之言、违心之言、心腹之言、风尘之言、世俗之言、负薪之言、顿腹之言、绳墨之言、耳食之言、过耳之言、一偏之言、变色之言、药石之言、微妙之言、由中之言、欺世之言、中之言

言之无物、言之无罪

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com